korrespondenz24.

korrespondenz24.

jest firmą działającą w Berlinie od 2006 roku.

Dla firm i osób prywatnych proponujemy wysokiej jakości usługi takie jak :

pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, 

fachowe prowadzenie korespondencji z urzędami niemieckimi i polskimi,

wypełnianie formularzy,

odwołania, podania, życiorysy, tłumaczenia itp.

użymy pomocą tłumacza w czasie wizyt w urzędach.